2001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZNAJOMOŚĆ  NA  LEPSZE  CZASY, reż. Andrzej Zakrzewski
Obsada: Grażyna Barszczewska, Marzena Trybała, Krystyna Królówna, Jerzy Kamas, Jarosław Gajewski,
Jan Matyjaszkiewicz, Lech Ordon, Marcin Troński, Adam Ferency
Wyróżnienie w konkursie Teatru Polskiego Radia na słuchowisko, 2001
Emisja w Radio Zagrzeb 2002, przekład Pero Mioč
Druk w: Aria na tysiąc głosów, Ezop, Warszawa 2004

2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAUSTYN, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Wakuliński, Marek Obertyn, Jarosław Gajewski, Marian Opania, Dorota Landowska
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

ZDROWY  Z  UROJENIA,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Wakuliński, Krzysztof Kaczor, Marta Lipińska, Anna Seniuk,
Franciszek Pieczka, Lucyna Malec, Tomasz Marzecki

2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIESIĄTE  PRZYKAZANIE, reż. Wojciech Markiewicz
Obsada: Mariusz Benoit, Gabriela Kownacka, Andrzej Ferenc, Jarosław Gajewski, Henryk Talar, Jan Prochyra
Wyróżnienie na Festiwalu Dwa Teatry, Sopot 2004
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

JUBILATE,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Jerzy Bończak, Henryk Machalica, Olga Sawicka, Marian Kociniak, Ewa Kania, Andrzej Ferenc i inni

MOWA  NA  WSZELKI  WYPADEK,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Wakuliński, Marta Lipińska, Adam Ferency, Marek Bargiełowski,
Tomasz Marzecki, Jacek Jarosz

NIEZNANE ŚWIATŁO,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Mariusz Benoit, Marian Opania, Jan Matyjaszkiewicz, Stanisław Brudny, Adam Ferency, Piotr Adamczyk, Marek Obertyn
Wyróżnienie w konkursie Teatru Polskiego Radia na słuchowisko, 2003
Nagroda za tekst na Festiwalu Dwa Teatry, Sopot 2004
Emisja w Radio Zagrzeb 2004, przekład: Pero Mioč
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; w: Nie jesteś wyspą w morzu ludzi, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004

2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COKÓŁ  DO  WYNAJĘCIA, reż. Jan Warenycia
Obsada: Marian Opania, Wojciech Malajkat, Henryk Talar, Krzysztof Kumor, Adam Ferency, Marcin Troński,
Janusz Bukowski

HOTEL  POD  KRATĄ,
reż. Henryk Rozen
Obsada: Anita Steciuk, Krzysztof Stroiński, Stanisław Załuski, Andrzej Bogusz, Jacek Brzostyński,
Jan Kulczycki

STRAŻNICY  CHAOSU,
reż. Waldemar Modestowicz
Obsada: Krzysztof Wakuliński, Marian Opania, Wiesław Michnikowski, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Wysocki, Anna Romantowska, Piotr Bajor, Dorota Landowska

SYLWIA, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Wakuliński, Kazimierz Kaczor, Henryk Talar, Eliza Borowska, Dorota Landowska,
Joanna Trzepiecińska
Druk w: Aria na tysiąc głosów, Ezop, Warszawa 2004

2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BŁOGOSTAN. RZECZ  NIECO  DORAŹNA, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Kowalewski, Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Krzysztof Kołbasiuk, Wisław Michnikowski,
Jan Matyjaszkiewicz, Magdalena Zawadzka
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

KUZYNI,
reż. Waldemar Modestowicz
Obsada: Zofia Kucówna, Zofia Saretok, Jan Matyjaszkiewicz, Włodzimierz Press, Marcin Troński

STRACH,
reż. Henryk Rozen
Obsada: Krzysztof Wakuliński, Elżbieta Kijowska, Marcin Troński, Irena Sierakowska, Danuta Mancewicz,
Stanisław Załuski
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

WEDŁUG  EZOPA,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Marian Opania, Krzysztof Kołbasiuk, Marta Lipińska, Jarosław Gajewski, Stanisław Brudny,
Magdalena Zawadzka, Henryk Talar
Wyróżnienie w konkursie Teatru Polskiego Radia na słuchowisko, 2004
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMIGRANT, reż. Jan Warenycia
Obsada: Jacek Rozenek, Henryk Talar, Hanna Stankówna, Andrzej Blumenfeld, Maciej Szary i inni
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

LUKRECJUSZ, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Joanna Trzepiecińska, Henryk Talar, Krzysztof Gosztyła, Adam Woronowicz
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

PUSTELNIA,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Marian Opania, Magdalena Zawadzka, Krzysztof Kołbasiuk, Henryk Talar, Jacek Jarosz i inni

PRZYSZEDŁ  POETA,
reż. Jan Warenycia
Obsada: Joanna Jeżewska, Andrzej Blumenfeld, Hanna Stankówna, Piotr Bajor, Krzysztof Wakuliński,
Marcin Troński, Marek Barbasiewicz, Ewa Ziętek, Ewa Wawrzoń
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNIA  PRZYSZŁOŚĆ, reż. Jan Warenycia
Obsada: Grzegorz Damięcki, Anna Gajewska, Emil Charewicz, Anna Romantowska, Marcin Troński,
Grażyna Barszczewska, Katarzyna Zielińska, Andrzej Ferenc, Tadeusz Borowski i inni
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

SZEPTY, PODSZEPTY,
reż. Waldemar Modestowicz
Obsada: Ewa Dałkowska, Grażyna Barszczewska, Aleksander Bednarz, Andrzej Blumenfeld, Zbigniew Suszyński
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

TERAPIA  DLA  ODWAŻNYCH,
reż. Waldemar Modestowicz
Obsada: Wiesław Michnikowski, Jan Matyjaszkiewicz, Krzysztof Wakuliński, Krzysztof Kowalewski, Zofia Saretok, Irena Kownas

WSZYSTKO  PROSTE,
reż. Andrzej Piszczatowski
Obsada: Jan Matyjaszkiewicz, Eliza Borowska, Maria Robaszkiewicz, Janusz Rafał Nowicki, Zygmunt Sierakowski, Krzysztof Szczerbiński

2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIEG  NA  NIEZNANYM  DYSTANSIE, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof  Wakuliński, Krzysztof Gosztyła, Henryk Talar, Magdalena Zawadzka, Jarosław Gajewski,
Marian Opania, Aneta Teodorczuk - Perchuć
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

STACJA  KOŃCOWA,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Kowalewski, Izabella Bukowska, Marian Opania, Krzysztof Wakuliński, Wiesław Michnikowski, Stanisław Brudny, Magdalena Zawadzka
Druk w: Szepty, podszepty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON  NA  KŁOPOTY, CZYLI  BAŚŃ  O  KSIĘCIU  TALIZMANIE, reż. Jan Warenycia
Obsada: Marian Opania, Joanna Jeżewska, Krzysztof Wakuliński, Włodzimierz Bednarski, Aleksander Bednarz, Grzegorz Wons, Sławomir Pacek, Marcin Przybylski

ZAMĘT, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Joanna Jeżewska, Marcin Troński, Wiktor Zborowski

2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJDZIE  KTOŚ  WAŻNY, reż. Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Wakuliński, Marian Opania, Joanna Trzepiecińska, Jarosław Gajewski

ŚWIĘTY  SPOKÓJ,
reż. Janusz Kukuła
Obsada: Marian Opania, Henryk Talar, Wiktor Zborowski, Kazimierz Kaczor, Stanisław Brudny, Damian Damięcki, Sławomir Pacek, Ewa Kania


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2013 Henryk Bardijewski. All rights reserved.