SZTUKI

BĄDŹ  ZDROWY
, 1982
CZUŁOŚĆ, 1986
DIETA, 1968
GUWERNANTKI, 1992
JESTEŚ  MÓJ, 1998
JEZIORO, 1969
LALKI, MOJE CICHE SIOSTRY, 1985
MAŁA KOMEDIA, 1969
MILCZEĆ  POGODNIE, 1980
MIRAKLE, CZYLI  SKĄD  NADEJDĄ  ŚWIĘCI, 1984
MISJA, 1975
MNIEJSZE  DOBRO, 1983
O  CO  PYTAĆ  STAREGO  CZŁOWIEKA, 1981
OBSZAR  SWOBODY, 1980
ODLUDZIE, 1983
OPRESJE, 1979
OSTATNIA  NOC  RADOŚCI, 1989
PANTO  I  PANTAMTO, 1983
PIRAMIDA, 1984
PUSTELNICY, 1967
RADOŚĆ  W SZCZERYM  POLU, 1977
RYCERZ, 1971
SCENY  DOMOWE 1994
SEANS  PRAWDY 1987
SKRZYDŁA 1979
SPEKTAKL, 1969
STAN  WYJĄTKOWY, 1973
TRZY  ŁAMANE  PRZEZ  CZTERY, 1967
UROCZYSTOŚĆ, 1973
W  KRAJU  KSIĘCIA  MARGINAŁA, 1992
WARIANT  CZIGORINA, 1985
WYSPA  DZWONÓW, 1987
ZACZNIJCIE  SIĘ  ŚMIAĆ, 1967
ZAMIAST, 1981
ZWIASTOWANIE, 1988
........................................................................................................................................................................................
 


ZACZNIJCIE SIĘ  ŚMIAĆ

Teatr 13 Muz, Szczecin 1967; Teatr Dramatyczny, Gniezno
Teatr im. Al. Fredry, Gniezno 1980, reż. Ireneusz Krzysztof Szmidt, scen. Ewa Nahlik, muz. Jerzy Andrzej Marek
Obsada: Andrzej Malicki, Daniela Zybalanka - Jaśko, Justyna Polkowska, Leszek Sadzikowski, Marek Czyżewski, Edmund Derengowski, Jerzy Piórkowski, Zbigniew Wróbel i inni
Druk w: Dialog 1965/7; w: Dramaty, PIW 1981
(recenzja) (wywiad)


PUSTELNICY

Teatr Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1967, reż. Walerian Lachnitt, scen. Marian Kołodziej
Obsada: Juliusz Przybylski, Ireneusz Karamon, Zbigniew Gawroński, Teresa Lepkowska, Helena Sztark - Wizłło


TRZY ŁAMANE PRZEZ  CZTERY

Teatr Polski, Scena Kameralna, Wrocław 1967, reż. Maria Straszewska, scen. Marcin Wenzel
Obsada: Ryszard Jaśniewicz, Romuald Michalewski, Joanna Keller, Ryszard Michalak, Józef Skwark,
Ludomir Olszewski, Irena Remiszewska, Andrzej Kobuszewski
Przekład na język niemiecki


DIETA

Druk: Pangea. Małe dramaty, COMUK, Warszawa 1984


JEZIORO

Teatr Polski, Scena Kameralna, Warszawa 1969, reż. Joanna Koenig, scen. Ryszard Winiarski
Obsada: Bronisław Pawlik, Zygmunt Hobot, Józef Duriasz, Henryk Boukołowski, Krzysztof Kowalewski,
Renata Kossobudzka, Jolanta Wołłejko, Maciej Maciejewski, Leon Pietraszkiewicz, Andrzej Fedorowicz, Marian Łącz, Tadeusz Kondrat i inni
Realizacja radiowa 1979, reż. Andrzej Łapicki

(recenzja)
......................................................................................................................................................................................


SPEKTAKL

PWST, Warszawa 1969, reż. Kazimierz Rudzki; obsada: Stanisława Celińska, Anna Nehrebecka, Marek Lewandowski, Piotr Grabowski
 Druk w: Dialog1969/2, w: Jak zostać monarchistą, a właściwie królem (Aktorzy)Czytelnik, Warszawa 1976
Przekład na język angielski.


MAŁA  KOMEDIA

PWST, Warszawa 1969, reż. Kazimierz Rudzki
Realizacja radiowa 1969, reż. Natalia Szydłowska
Przekład na język francuski.
Druk w: Teatr Polskiego Radia 1969/ 9/10


RYCERZ

Teatr Młodego Widza, TVP 1971, reż. Kazimierz Oracz, scen. Jacek Hohensee
Obsada: Ilona Kuśmierska, Piotr Brzeziński, Marian Łącz, Włodzimierz Nowak, Edward Wichura
Druk w: Scena 1971/4


SKRZYDŁA

Realizacja radiowa TRZY  KROKI  ROZBIEGU, 1979, reż. Andrzej Łapicki
Teatr Rozmaitości, Warsztaty Dramaturgii Współczesnej, Warszawa 1987
Druk w: Scena 1971/10, w: Dramaty, PIW 1980


UROCZYSTOŚĆ

Teatr Rozrywki, Łódzki Ośrodek Telewizyjny 1973, reż. i adapt. Waldemar Wilhelm

......................................................................................................................................................................................


STAN  WYJĄTKOWY

Teatr Telewizji, Krakowski Ośrodek Telewizyjny 1975, reż. Jerzy Słotwiński, scen. Mikołaj Grabowski,
muz. Jerzy Kaszycki
Obsada: Anna Dymna, Kazimierz Witkiewicz, Wojciech Ziętarski, Andrzej Fabisiak, Hugo Krzyski, Zofia Niwińska i inni
(wywiad)


MISJA

Teatr Nowy, Warszawa 1975, reż. Mariusz Dmochowski; scen. Ewa Nahlik; obsada: Emil Karewicz, Juliusz Berger, Irena Stelmachówna, Włodzimierz Bednarski, Jolanta Zykun, Leonard Andrzejewski, Jerzy Molga, Wojciech Zeidler, Alicja Wyszyńska, Barbara Wyszkowska
Druk w: Dramaty, PIW 1981
Przekład na języki: serbsko-chorwacki, rosyjski, włoski
(recenzja) (wywiad)


RADOŚĆ  W  SZCZERYM  POLU

Druk w: Scena 1977/5; w: Dramaty, PIW 1980


OPRESJE

Teatr Nowy, Warszawa 1979, reż. Wojciech Zeidler
Druk w: Dialog 1978/2; w: Dramaty PIW 1981
(recenzja)


MILCZEĆ  POGODNIE

Realizacja radiowa 1980, reż. Jan Zelnik
Realizacja telewizyjna: Łódzki Ośrodek Telewizyjny 1982, reż. Andrzej Maj; obsada: Anna Dymna,
Grażyna Długołęcka, Piotr Krukowski
Druk w: Scena 1980/4

......................................................................................................................................................................................


OBSZAR  SWOBODY

Realizacja radiowa, reż. Zbigniew Kopalko, Teatr Polskiego Radia 1980
Realizacja telewizyjna: Łódzki Ośrodek Telewizyjny 1982, reż. Andrzej Maj
Druk w: Scena 1980/4


WARIANT CZIGORINA

Druk w: Scena 1975/11; w: Monodramy, COMUK, Warszawa 1985
Nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie na Monodram


LALKI, MOJE  CICHE  SIOSTRY

1995, reż. Marian Półtoranos; wykonanie: Gabriela Muskała
Teatr Ognia i Papieru, Łódź 2010, inscenizacja: Grzegorz Kwieciński; wykonanie: Aneta Zygma
Druk w: Scena 1976/11; w: Monodramy, COMUK, Warszawa 1985
(wywiad)


O  CO  PYTAĆ  STAREGO  CZŁOWIEKA

Druk w: Dramaty, PIW 1981


PANTO  I  PANTAMTO
, sztuka lalkowa
Białostocki Teatr Lalek 1983, reż. Wojciech Wieczorkiewicz; plastyka: Jan Berdyszak; muz. Zbigniew Bujarski
Druk w: Scena 1981/10; w: Komu sekret, COMUK, Warszawa 1985
I nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie na Sztukę Lalkową 1981

(recenzja) (wywiad)
......................................................................................................................................................................................


ZAMIAST
, sztuka dla młodych
Druk w: Scena 1981/2


BĄDŹ  ZDROWY

Realizacja radiowa 1992, reż. Andrzej Zakrzewski
Druk w: Scena 1982/10


SEANS PRAWDY

Warszawska Wszechnica Literatury, Klub Księgarza 1987; obsada: Justyna Kreczmarowa, Ignacy Gogolewski;
Słowo wstępne: Wojciech Natanson, Tomasz Miłkowski
(recenzja) (wywiad )


ODLUDZIE

Druk w: Scena 1983/5


MIRAKLE

Teatr Polski, Warszawa 1985, (SKĄD  NADEJDĄ  ŚWIĘCI, CZYLI  MIRAKLE), reż. Jerzy Rakowiecki;
scen. Łucja Kossakowska; obsada: Andrzej Szczepkowski, Wiesław Gołas, Bogdan Baer, Damian Damięcki,
Ryszard Nawrocki, Lech Ordon, Wojciech Alaborski, Zdzisław Mrożewski, Jan Matyjaszkiewicz, Krzysztof Kumor, Leszek Teleszyński, Andrzej Żarnecki, Irena Szczurowska, Ryszard Dembiński, Łucja Żarnecka, Katarzyna Ejmont
Realizacja radiowa: Teatr Polskiego Radia 1984, reż. Dobrosława Bałazy
Realizacja telewizyjna: OTV Katowice 1990, reż Dobrosława Bałazy, scen. Marek Mirkenmayer,
obsada: Marek Obertyn, Henryk Machalica, Andrzej Blumenfeld, Joanna Wizmuz, Emilian Kamiński,
Krzysztof Kołbasiuk, Adam Bauman, Andrzej Ferenc, Piotr Polk, Tomasz Budyta i inni  
Druk w: Dialog 1984/7
(recenzja) (wywiad)
......................................................................................................................................................................................


PIRAMIDA

Druk w: Scena 1984/11
I nagroda w konkursie na sztukę dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez redakcję Sceny
oraz Ministerstwo Kultury


CZUŁOŚĆ

Druk w: Dialog 1986/7
(recenzja) (wywiad)


WYSPA  DZWONÓW

Druk w: Sztuki dla dzieci 1987/6


ZWIASTOWANIE

Realizacja radiowa1988
Druk w: Scena 1988/11/12, 1989/1
I Nagroda w konkursie na sztukę o tematyce niepodległościowej
(wywiad)


OSTATNIA  NOC  RADOŚCI

Druk w: Dialog 1989/9
(wywiad)
......................................................................................................................................................................................


GUWERNANTKI

Teatr im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych 1992; 
Teatr Maszkaron, Kraków 1993, reż. Wojciech Markiewicz
Teatr Nowy, Łódź 1994, reż. Wojciech Markiewicz
Teatr Projekt Warszawa, 2010, reż. Robert Kudelski
Druk w: Dialog 1992/1/2
Przekład na język chorwacki: Pero Mioč
Przekład na język francuski: Władysław Góra


W  KRAJU  KSIĘCIA  MARGINAŁA

Druk w: Nowe Sztuki, Zeszyt 1, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań 1992


MNIEJSZE  DOBRO

Nagroda w konkursie dramaturgicznym, Katowice 1993


SCENY  DOMOWE
, 15 kameralnych komedii,
TVP 1994 (TVP POLONIA 2001); reż. Andrzej Zakrzewski
Obsada: Barbara Krafftówna, Wiesław Michnikowski oraz Piotr Fronczewski, Krzysztof Kowalewski, Zofia Rysiówna, Marek Walczewski, Małgorzata Niemirska i inni
(wywiad)


JESTEŚ MÓJ

Teatr Polski, Scena Kameralna, Warszawa 1998; reż. Andrzej Łapicki; scen. Łucja Kossakowska
Obsada: Ignacy Gogolewski, Piotr Bąk, Ewa Gołębiewska, Wojciech Alaborski, Krystyna Królówna
(recenzja) (wywiad)
......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2013 Henryk Bardijewski. All rights reserved.